Canvi climàtic Maresme

Joan Rebagliato Nadal
Greta Thunberg
La Greta és una noia trista, tots ho sabem. Una marioneta trista, en realitat, perquè és evident que són els seus pares, o els obscurs…