Economia Portada

Repunt dels accidents a la feina al Maresme

Els accidents laborals al Maresme continuen augmentant

La sinistralitat laboral al Maresme ha tornat a augmentar durant el tercer trimestre del 2018. Els accidents a la feina a la comarca han crescut en comparació amb el trimestre anterior i també en relació amb el mateix període del 2017. Entre els mesos de juliol, agost i setembre es van comunicar 955 sinistres a llocs de feina, la majoria -99.37%- amb pronòstic lleu i sense cap víctima mortal.

La sinistralitat a la feina a la comarca del Maresme continua tenint més impacte entre el col·lectiu d’homes que entre el de les dones. Segons dades recollides per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el 67,33% del total d’accidents a la feina al Maresme afecten als homes.

Per sectors, el dels serveis ha estat el que ha registrat un volum més important d’accidents, amb un 66%. El segueixen la construcció (16%); la indústria (14%) i el sector primari (2%). En la comparativa intertrimestral, la sinistralitat a la feina al Maresme ha augmentat en tots els sectors econòmics excepte a la indústria que registra un descens del 22%.

Pel que fa a l’índex d’incidència (nombre d’accidents laborals en relació a cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social) també ha experimentat un increment al Maresme, tot just el contrari del que indiquen les xifres a nivell provincial i de Catalunya, ja que el Maresme presenta un índex d’incidència per sobre del català i del provincial. Mentre la comarca comptabilitza 935,07 accidents laborals per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social, la xifra es redueix als 855,39 en el conjunt de Catalunya i al 772,62 en l’àmbit provincial.


Publicitat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*