Contacte

Contacte

 

Pots contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@tres60.cat o través del següent formulari:


Les dades inserides en aquest formulari es faran servir per donar una resposta sobre la qüestió plantejada per la persona interessada. Les dades seran guardades en un fitxer automàtic amb la finalitat de mantenir una relació comercial del qual és responsable Josep Lluís Vidal Torres amb DNI 46.708.033-R. L'usuari té dret d'accés, rectificació, modificació i esborrat de les seves dades enviant un correu electrònic a info@tres60.cat