Economia Maresme Portada

Baixen els accidents laborals al Maresme

Un operador fent tasques de manteniment

Els accidents laborals al Maresme han tornat a baixar durant el segon trimestre de l’any segons es desprèn de l’informe de sinistralitat laboral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. Tot i això, els accidents a la feina al Maresme continuen sent una assignatura pendent pel fet que l’índex de sinistralitat de la comarca encara es manté superior al provincial i al català. És a dir, al Maresme hi ha més accidents laborals que a la resta de la província de Barcelona i del conjunt del país.

De tot això, la dada més positiva d’aquest segon trimestre és que el 99,14% dels treballadors i treballadores que pateixen un accident a la feina a la nostra comarca tenen com a conseqüència ferides de pronòstic lleu. A més, no hi ha hagut cap víctima mortal.

Durant el segon trimestre d’aquest 2018 es van registrar 937 accidents laborals al Maresme. Això representa una reducció del 2,50% respecte al trimestre anterior, però un increment de l’1,52% si comparem la dada amb els valors del mateix període de l’any passat.

L’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local indica que la sinistralitat que el 66,7% dels sinistres afecten a homes. Tot i que la disminució d’accidents s’ha reflectit en els dos sexes, el percentatge de disminució masculí (2,19%) és inferior al femení (3,11%). Aquesta diferència es fa més evident en la comparativa interanual, ja que s’ha detectat un increment de la sinistralitat laboral masculina en un 5,75% i una disminució dels accidents laborals patits per dones del 6,02%.


Publicitat

Per sectors, el dels serveis és el que aplega un nombre més elevat d’accidents en xifres absolutes, però també és el que compta amb un nombre més elevat de treballadors i treballadores a la comarca. En canvi, l’Índex d’Incidència (un paràmetre que relaciona el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliacions a la Seguretat Social) situa la construcció com el sector amb més accidents laborals seguits per la indústria i l’agricultura. Tenint en compte aquest paràmetre, el sector serveis és el darrer en sinistralitat laboral al Maresme.

L’Índex d’Incidència maresmenc és de 901,03 accidents per cada 100.000 afiliacions, una xifra molt superior a la provincial (831,71) i a la catalana (868,06). L’únic registre que al Maresme és inferior al provincial i al català és el de la sinistralitat laboral a la indústria. Mentre al Maresme pateixen un accident laboral 1.077,72 treballadors de cada 100.000 afiliacions industrials, la xifra s’eleva a 1.166,69 en l’àmbit provincial i a 1.223,43 a Catalunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*