Uncategorized

Pas enrere en promoció turística?

Malgrat de Mar apareix aquests dies als mitjans per dues notícies relacionades amb el turisme i la promoció turística. D’una banda, s’ha fet pública la voluntat del govern malgratenc d’abandonar el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. D’altra banda, l’alcaldessa i regidora de turisme de Malgrat, Conxita Campoy, reconeix que la iniciativa de promocionar el municipi entre els treballadors del Ministeri de Defensa, projecte ideat i impulsat per Malgrat, no ha obtingut cap resultat ni ha estat precisament un èxit. El fracàs de la iniciativa es justifica des de fonts municipals dient que s’han adonat que hi ha molta competència i que potser no es va plantejar prou bé.

Aquesta informació contrasta amb una altra que apareix al mateix temps als mitjans de comunicació, i és que l’esforç de la comarca i del Consorci de Promoció Turística per a la implantació del segell de qualitat SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) ha fet que la destinació turística Costa de Barcelona – Maresme hagi quedat finalista en els primers premis SICTED que s’han convocat a nivell estatal. Costa de Barcelona – Maresme ha estat la única destinació de Catalunya que ha aconseguit un reconeixement en els premis “Destino SICTED 2010”.

Tot això porta a una interessant reflexió sobre la necessitat de coordinar polítiques i esforços per assolir objectius com la promoció turística. En definitiva, aconseguir una planificació estratègica efectiva i operativa, aprofitant els recursos del conjunt del territori a través de la implicació de tots els agents econòmics i socials des d’una perspectiva comarcal sembla ser molt més efectiu. L’exemple de Malgrat és evident. Es van invertir com a mínim 7.000 euros –sense comptar els recursos humans, el cost dels viatges de la regidora i la tècnica a Madrid, o el temps que es va dedicar a preparar la tramesa- en promocionar Malgrat de Mar com a destinació entre els empleats del Ministeri de Defensa. Una idea o proposta que Malgrat va liderar pel seu compte i que ha obtingut un nul resultat.

Per contra, l’objectiu del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és consolidar la comarca del Maresme com a destinació turística de qualitat i les accions que promou van dirigides a donar a conèixer la variada oferta turística de la nostra comarca a nivell nacional i internacional. El Consorci treballa amb diferents agents, crea nous productes turístics i planifica noves estratègies i projectes. Precisament, el treball per projectes és cada vegada més comú a qualsevol tipus d’organització. Les claus perquè aquests esdevinguin projectes d’èxit radica principalment en un disseny acurat i una planificació realista, que afavoreixi l’assoliment dels objectius proposats.


Publicitat

El cost de participació al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per l’Ajuntament de Malgrat és inferior a la quantitat invertida en la promoció del seu paquet turístic a Defensa. La conclusió és obvia. La suma d’esforços és molt més efectiva, econòmica i eficaç. La coordinació és avui més necessària que mai, sobretot en temps de dificultats financeres per les administracions. La visió territorial també és essencial si realment treballem tots per un turisme de qualitat, per posar en valor el nostre paisatge i els nostres recursos. Segurament alguns aspectes de la gestió es poden millorar, però en un moment que el Consorci de Promoció Turística està integrat per 30 municipis de la comarca no sembla que desmarcar-se del treball planificat i coordinat sigui una solució.

Penso que el fet de formar part del Consorci de Promoció Turística ofereix a Malgrat importants possibilitats en les polítiques de promoció i gestió turística. Permet establir vincles privilegiats amb la resta d’oferta del territori i és un element important per crear sinèrgies entre les diferents ofertes turístiques i entre els diferents sectors econòmics del municipi i de la comarca.

Neus Serra i Bosch
Regidora de CIU a l’Ajuntament de Malgrat de Mar i Consellera del Consell Comarcal del Maresme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*