Uncategorized

El Maresme adjudica el subministrament elèctric públic a Endesa Energia i Gas Natural Fenosa

Les companyies Endesa Energia i Gas Natural Fenosa han estat les adjudicatàries del  servei de subministre elèctric públic al Maresme per el 2011. El Consell Comarcal ha licitat aquest dijous 6 lots de pòlisses de més de 10 KW de potència que tenen contractades 28 ajuntaments i el Consell Comarcal. El procediment ha estat la subhasta electrònica.

En total han estat 1.152 pòlisses elèctriques les que han sortit a subhasta dividides en 6 lots. Dos han quedat deserts i els altres quatre han estat adjudicats a Endesa Energia per un valor de 3.215.558,15 euros. Segons el Consell Comarcal això representarà un estalvi per als consistoris de 221.426 euros en la factura elèctrica respecte a aquest 2010.

Pel que fa als 2 lots que han quedats deserts, el Consell Comarcal de Maresme s’adherirà a l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè sigui Gas Natural Fenosa la companyia comercialitzadora. Aquest canvi de companyia també representarà un estalvi per a les finances municipals de 366.368 euros.

L’estalvi real, però, serà éncara més gran donat que l’1 de gener hi haurà un augment en la tarifa elèctrica d’entre un 10 i un 15%.


Publicitat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*