Portada Societat Tossa de Mar

Tossa inicia la tramitació d’un nou Pla de Protecció Civil

L’Ajuntament de Tossa ha iniciat la tramitació d’un nou Pla de Protecció Civil ajustat a la normativa vigent. Aquest Pla incorporarà una avaluació i un seguit d’actuacions municipals per a cada un dels riscos associats a la població
El nou Pla de Protecció Civil de Tossa de Mar actualitzarà i incorporarà tots els nous protocols que des de Protecció Civil s’exigeixen. En aquest sentit, ha de contemplar l’avaluació i actuacions municipals per a cada un dels riscos associats a la població, d’acord amb les directrius de Protecció Civil de Catalunya: incendis, inundacions, sismes, nevades, contaminació marina i ventades.
La tramitació dels diferents plans d’actuació vol ser un instrument àgil que faciliti la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment quan el municipi està afectat per diversos riscos. Així doncs, el Pla de Protecció ha de permetre una aplicació senzilla, estructurada i fàcil dels supòsits d’activació contemplats en els plans d’actuació municipal corresponents.
Actualment la població té redactat un Pla de Protecció Civil parcial, datat del 2010, que incorporava dos plans d’actuació: el d’incendis i el d’inundacions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*