Uncategorized

El SIAD commemora el primer any de la seva posada en marxa

Acaba de celebrar el seu aniversari i entre les dones que porten la gestió i la coordinació l’alegria i l’entusiasme es perceben per tots els poros de la pell. El Servei D’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Maresme (SIAD), que aquesta setmana ha presentat el seu balanç del primer any de vida, ha atès 197 dones, 53 per telèfon i 144 de manera presencial. A això s’ha d’afegir, segons ha explicat la Consellera de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra “que hi ha hagut moltes més intervencions perquè no sempre s’ha tingut només una primera i única mediació”. Quant a l’acceptació, per Neus Serra hi ha “molta satisfacció” al SIAD i al Consell Comarcal, com també n’hi ha pel coneixement que s’ha arribat a assolir de la seva existència i els serveis que ofereix en la població, “cosa que a vegades és el més complicat”.

Les dades no porten a error, de les atencions donades, les demandes principals han estat per assessorament en temes de violència de parella, el que demostra la feina imprescindible com a servei. I més si es té en compte que el desembre del 2010, segons una enquesta duta a terme pel Departament d’Interior, de Relacions Institucions i Participació de la Generalitat, els casos de violència de gènere que sortien a la llum pública “eren només la punta de l’iceberg” d’un problema molt arrelat a la societat. La resta de peticions al SIAD han estat les de formació i recursos seguits per la demanda d’informació en relació amb els temes de drets de família.

L’origen del SIAD, que té el suport de l’Institut Català de la Dona, data del 2009, tot i que va nèixer l’any passat per aquestes dates, quan el Consell Comarcal del Maresme es va plantejar un canvi de perspectiva de treball amb la dona. Calia incorporar el tema de la violència de gènere dins d’un pla de treball d’un abast més ampli, més integral, i on es treballés també per la igualtat home-dona. Per a aconseguir-ho, es van impulsar dos projectes fonamentals: el Pla Comarcal de Política de Dones, aprovat a finals del 2010 i al qual s’hi van adherir tots els municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants; i la posada en funcionament del SIAD. Una vegada fet un diagnòstic de la situació de la dona a la comarca, a través del Pla Comarcal de Política de Dones es plantejaven accions i estratègies per a seguir per part de tots els agents, tant el Consell Comarcal, com els municipis i el teixit associatiu.

En principi, el Servei Informació i Atenció a la Dona està obert a totes les dones de la comarca, tot i que les localitats de més de 20.000 habitants ─com El Masnou, Mataró, Pineda de Mar i Premià de Mar─ tenen el seu propi SIAD. A més, és itinerant i no només està centralitzat a Mataró, ja que dóna servei in situ a Tordera i a Arenys de Mar. La tasca realitzada, segons ha explicat Yolanda Ascasso, coordinadora del SIAD Maresme, es fa tant de manera individualitzada (es dóna informació sobre qualsevol tema o problemàtica relacionada amb la dona, recursos, formació, dret, legislació, etc., i assessorament psicològic i jurídic de fins a 4 sessions confidencials i gratuïtes) com col·lectiva (amb accions de sensibilització i visualització de les problemàtiques de gènere, xerrades, tallers, audiovisuals, suport als municipis en l’elaboració dels circuïts i protocols d’atenció a dones en situació de violència de gènere i es concerten recursos com el pis d’acolliment d’urgència, serveis terapèutics individuals o per a grups). A això s’afegeix el servei de suport intercultural en temes de gènere, que està més dirigit a dones immigrades, principalment magribines i subsaharianes que presenten problemes d’idiomes o bé perquè els seus costums són diferents).
A part de la coordinadora del Servei i el balanç del primer any del seu funcionament, en la commemoració s’ha presentat l’equip de professionals del SIAD. És a dir, a Noemí Álvarez, treballadora social i responsable del servei d’informació i atenció; a Montse Mola, psicòloga clínica especialista en temes de dona i de violència de gènere i responsable del servei d’assessorament i atenció psicològica; a Sílvia Sala, advocada responsable del servei d’assessorament jurídic (tant dels aspectes civils –separació I divorci i les mesures que s’adopten− com de l’àmbit penal, en els casos de la violència de gènere) i a una agent d’igualtat i tècnica d’immigració, Asmaa Aouattah, que té la responsabilitat del servei a la dona d’origen estranger del SIAD Maresme. A més, s’encarrega de la mediació intercultural i l’acompanyament de les dones d’origen estranger en qualsevol procés que emprenen.


Publicitat

“Mirades que maten”

A banda de l’informe de la situació del SIAD al Maresme, l’acte també ha comptat amb la presentació d’un taller d’anàlisi i reflexió sobre el tractament de la dona a la publicitat i als mitjans de comunicació. El taller, impartit per Drac Màgic, una entitat dedicada a l’estudi i a la divulgació dels audiovisuals i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals, ha començat amb la projecció de l’audiovisual “Mirades que maten”. D’una banda, la responsable del taller, Mireia Corbera, va centrar el seu discurs en com des dels mitjans de comunicació es construeix una determinada visió de les dones i la feminitat i el paper que se’ls atribueix (de feblesa, de víctima, com a subjecte que té cura de la seva família, la dedicació als altres, el sacrifici, la sobrepreocupació estètica…). I d’una altra banda, s’ha tractat de com els mitjans de comunicació creen un imaginari que penetra als anuncis publicitaris sobre les idees que representen ser home o dona.

A més, el taller mostra que, a part de la violència física exercida contra les dones existeix la violència simbòlica o estructural, la que col·loca les dones en una determinada situació social (tenint cura dels altres, depenent de la protecció de l’home, dèbil, etc.), cosa que permet un determinat tipus de relació basat en la força i la superioritat. Segons Mireia Corbera, llicenciada en Comunicació Audiovisual, “per contra no es mostren tant les dones quan duen a terme activitats, programen avenços o construeixen països després de les guerres que els han devastat”. Com a punt i final, una darrera reflexió: a l’igual que passa amb les societats diferents del món occidental i que tendim a jutjar sempre des d’un posicionament superior eurocentrista, la dona fàcilment acaba sent objecte de judici també en la nostra societat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*