Uncategorized

Santa Susanna inaugura 20 horts municipals per a la gent gran

Aquest dissabte Santa Susanna inaugura els horts lúdics municipals, un total de 20 parcel·les d’aproximadament 45 m² destinats majoritàriament a la gent gran del municipi per tal que pugui plantar i cultivar productes del camp per al consum propi. El projecte, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, va obtenir l’aprovació del FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local) de l’estat espanyol el 2010, amb 196.436 € de dotació.

Els horts estan destinats preferentment a persones majors de 60 anys, jubilats o pensionistes, que no duguin a terme cap altre activitat remunerada, siguin residents i estiguin empadronats al municipi de Santa Susanna i que no disposin de cap altre hort. A banda, els joves també podran practicar les tasques pròpies del camp, ja que l’Ajuntament ha cedit una parcel·la al CEIP Santa Susanna, una altra als joves de La Barraka i la tercera per a persones que fan serveis socials.

Les autoritzacions per l’ús de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de dos anys, i podran prorrogar-se per períodes de dos anys més. Els horts estan dotats de casetes i tanques i altres instal·lacions comunitàries subministrades per l’Ajuntament. En cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les disponibles, es crearà una llista d’espera.

En la inauguració dels horts, situats al costat del camp de futbol al carrer Lluís Maria Albin, s’ha comptat amb la benedicció del capellà de la localitat, Mossèn Salvador Batalla, i amb l’assistència de l’alcalde de Santa Susanna, Josep Monreal (CiU), i els regidors. Les noves instal·lacions també compten amb una zona de 13 pistes de petanca oficials que donaran cabuda al Club Petanca Santa Susanna, així com a tots els aficionats.


Publicitat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*